Notícies 3cat24.cat

dimecres, 16 d’abril de 2008

La llengua de signes catalana (LSC)

Aquest paquet d'activitats no està destinat a un nivell educatiu en concret. Tot al contrari, pot fer-se servir per a qualsevol nivell a partir del primer cicle de primària.

La finalitat d'aquest paquet és oferir unes activitats per les primeres sessions de LSC (llengua de signes catalana).
Donades les característiques d'aquesta llengua, el paquet és un recurs més que el professor pot emprar, però no es pot prescindir de la seva figura.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2142