Notícies 3cat24.cat

dimecres, 16 d’abril de 2008

Reconeixement de les llengües de signes espanyoles (Llei 27/2007)

Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. (BOE 255, de 24.10.2007).

http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2007/10/31/pdfs/A00806-00814.pdf