dilluns, 26 de novembre del 2007

Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura és una institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana en les matèries específiques referents a la cultura valenciana, amb la missió de vetlar per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat.

Emissores de ràdio que emeten en català per Internet

http://retoc.iula.upf.edu/SOLC/urlsRadioCatala.html

Guia de conversa àrab-català

http://www.intercat.gencat.es/guia/arab/index0.htm

Guia de conversa castellà-català

http://www.intercat.gencat.es/guia/castella/index.htm