dimecres, 30 d’abril del 2008

Àrea FOL

L’Àrea FOL està formada pels crèdits que tenen continguts relacionats amb les relacions laborals i professionals, la transició al treball, la prevenció de riscos i la creació d’empreses, i que estan assignats al professorat de l’especialitat de Formació i orientació laboral en els cicles de formació profesional específica i en el batxillerat.

Formació i Orientació Laboral (Prevenció de Riscos Laborals)

http://www.xtec.cat/~pllagost/comu/risc_laboral/prl.htm

Formació i Orientació Laboral (Cicle Formatiu de Grau Superior)

http://www.xtec.cat/~pllagost/cfgs/indexsuperior.htm

Formació i Orientació Laboral (Cicle Formatiu de Grau Mitjà)

http://www.xtec.cat/~pllagost/cfgm/indexmitja.htm