dijous, 20 de novembre del 2008

Viure - Somriure (Federació Catalana de l'Esplai)

Viure i somriure constitueix una intervenció educativa de la Federació Catalana de l’Esplai en el lleure dels infants i joves, al voltant de la salut

La salut, tal i com recull l’article 25 de la Declaració dels Drets Humans, és un dret fonamental de totes les persones. Però els drets també impliquen deures, i la nostra societat actual ens planteja grans reptes per viure en coherència amb la responsabilitat individual i col·lectiva que implica preservar la salut.

El temps lliure és un espai de temps ple d’influències educatives: de la televisió, del carrer, de la publicitat, de les amistats... I totes aquestes influències actuen sobre la salut, perquè incideixen en l’escala de valors, promouen un estil de consum, predisposen cap al sedentarisme o l’activitat, estimulen o dificulten l’autoestima...

En l’àmbit del lleure, els moviments i les entitats d’esplai exerceixen una funció protectora davant de les agressions a la salut. D’una banda, l'esplai promou la salut en tant que afavoreix la descoberta i l'aprofundiment en els valors humans; crea un escenari idoni per a l’estimulació de les amistats i l’afectivitat; potencia l’aprenentatge de l’autonomia; l’entrenament de les habilitats per a la vida, etc.

D’altra banda, impulsa la vivència lúdica d'activitats saludables en sí mateixes, que han esdevingut inherents a l'educació en el lleure: colònies, excursions, campaments, esport verd, joc a l'aire lliure, festes populars, gimcanes, curses...

Tot plegat conforma una intervenció inespecífica, però molt potent, d’educació i promoció de la salut, impulsada pels monitors i monitores, uns agents de salut força eficaços.

A través del Viure i somriure, volem aprofitar tot el potencial educatiu de l’esplai al voltant de la salut. L’esplai és en si mateix un espai de promoció de la salut i cal prendre’n consciència per avançar una mica més i fer-ne un valor a l’alça.

Atrevim-nos a viure saludablement, amb un gran somriure que contribueixi a la felicitat de cada infant, jove, pare, mare...

Barrinem. Una proposta educativa pel civisme i la convivència

Barrinem. Una proposta educativa pel civisme i la convivència és la nova proposta educativa de la Federació Catalana de l’Esplai per al curs 2008-09. És una eina per a la intervenció en el lleure dels infants i joves que té per objectiu principal despertar actituds de responsabilitat i compromís a partir de la realització d’activitats variades. Entre altres proposem activitats de contacte amb la natura, el barri i/o el poble; de sensibilització vers la mobilitat segura; d’aproximació i descobriment de l’entorn proper.

Les aventures d'Edu-Natura

http://www.edunatura.org/ct/default.htm

Higiene bucal

http://www.farmaceuticonline.com/familia/familia_higiene.html