dissabte, 31 de maig del 2008

Proves d'Accés a la Universitat de les Illes Balears

Models d'exàmens d'accés a la Universitat de les Illes Balears, de les diferents especialitats, del 2001 al 2007

http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/primer_segon/acces/pau/examens.htm

Diversitat i Necessitats Educatives Especials

http://www.xtec.net/dnee/index.htm

Paganisme

El paganisme (del llatí, pagus món rural) és la religió dels pagans, o sigui d'una religió aliena a la pròpia.

El cristianisme es va anar introduïnt primer en el món urbà i entre la gent del camp van persistir molt més temps les creences religioses llatines i hel·lèniques antigues, de manera que pagà va esdevenir sinònim de no haver abraçat el cristianisme.

El paganisme és també en l'edat moderna la tendència d'adoptar, sense modificacions, les religions europees antigues especialment la celta, germànica, grega o llatina.

En el cas de religions sorgides en l'època moderna que no estan identificades amb les religions clàssiques s'utilitza el terme neopaganisme.

Institut del Teatre (Escola Catalana d'Art Dramàtic)

http://www.institutdelteatre.org/diputacio/opencms/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/AreaConeixer/Area.jsp?PathMenuSelec=/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/AreaConeixer/Historia/