dimecres, 21 de maig del 2008

Natura, medi ambient, ecologia i sostenibilitat del planeta

Espai de treballs i projectes relacionats amb la natura, el medi ambient, l'ecologia i la sostenibilitat del planeta.

Teatres de la Generalitat Valenciana

Teatres de la Generalitat Valenciana és unorganisme autònom que depén de la Conselleria de Cultura.

Actualment, Teatres de la Generalitat Valenciana reunix i coordina totes les actuacions de la Generalitat Valenciana que incidixen en l’exercici del teatre i la dansa a la Comunitat Valenciana.

Entre estes actuacions cal destacar la programació estable i continuada de les sales que depenen directament d’este organisme: Teatre Principal, Teatre Rialto, Sala Moratín, Teatre Talia i L’Altre Espai de la ciutat de València, i el Teatre Arniches de la ciutat d’Alacant; la creació de produccions pròpies i coproduccions amb altres entitats públiques i privades; la potenciació de les xarxes de distribució i exhibició; la concessió d’ajudes al sector teatral, i la celebració de festivals d’àmbit autonòmic, nacional i internacional.


Deutsche Welle (Curs gratuït per aprendre alemany)

Web per aprendre alemany amb un curs gratuït i lliçons en podcast.

Estudi de l'arquitectura popular de la Garrotxa, el Solsonès, el Vallespir i l'Alguer

Els objectius del projecte són inventariar, fer conèixer i recuperar el patrimoni arquitectònic propi d'aquestes comarques, en ocasions humils i senzill, però clar exponent d’un modus vivendi dels nostres avantpassats que vivien a la terra i per la terra, mostra de la saviesa mil·lenària transmesa de generació en generació pel que fa als materials emprats en la construcció dels habitacles, mostra de la irrefutable simbiosi i equilibri que hi ha entre l’arquitectura i el seu entorn.

http://80.32.248.138/arquitecturapopular/estudiarquitectura.html