divendres, 29 de febrer del 2008

Ball de les Llauradores (part II)

Ball de les Llauradores (part I)

Eixamplèdia (Gestor de diccionaris)

http://eixampliada.com/php/

Himne de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats

La patria valenciana
s'ampara baix ton mant
¡Oh, Verge Sobirana
de terres de Llevant!.

La terra llevantina reviu en ta Capella
al fervos homenaje de pur y ver amor.
Puix sou la nostra Reina y vostra Image bella
pareix qu´está voltada de magic resplandor.

La rosa perfumada, la mística asutsena,
Lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervorós en elles lo valenciá t'ofrena
La devoció més santa que 's puga profesar.

En terres valencianes
La fe per Vos no mor
I vostra Image Santa
Portem sempre en lo cor.

Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desamparats;
Salve, sempre adorada Patrona;
Salve, Mare del bons valenciáns.