dilluns, 5 de novembre del 2007

Convenció de la UNESCO per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-CA-PDF.pdf

Òmnium Cultural

http://www.omnium.cat/

Rondalles

Comencem un projecte de recerca de la diversitat rondallística dels Països Catalans. Intentarem posar a l'abast de tothom el recull de rondalles recopilades en format de text o audiovisual.

Ara comença una aventura apassionant!

Amb motiu d'un projecte de treball corresponent a la part pràctica de l'assignatura de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, de la Universitat de València, impartida pel professor Vicent Partal i la professora Mar Iglesias, ens proposem elaborar el bloc que ara iniciem, amb l'objectiu, a més de complir amb la finalitat de l'assignatura, de facilitar una eina el més exhaustiva possible sobre tot allò que pot tenir relació amb la llengua catalana.

La màxima que ens ha guiat ha estat la llibertat i el dret a la pluralitat informativa en llengua catalana, amb el rerefons acadèmic, en què hem obviat les tendències que poden conduir a plantejaments excloents, per motius diversos, del ventall de participants en aquesta tasca.

En el tractament del que conté hem tingut en compte, en primer lloc, la diversitat lingüística que ens enriqueix, patrimoni de tots i cadascun dels territoris que compartim la genuïnitat de la llengua que ens identifica com a poble amb trets significatius distintius d'altres idiomes.

Amb aquest enfocament dirigim el nostre treball, i ho fem mitjançant l'orientació acadèmica que proporcionen els diversos recursos educatius que hem incorporat, començant pels nivells més bàsics per a nouvinguts, alumnat d'incorporació tardana al sistema educatiu, o per a tot aquell que vulga aprendre català sense cap base anterior; després treballem continguts amb un nivell de complexitat creixent de forma gradual fins als cursos superiors de l'Educació Secundària Obligatòria. En últim lloc, s'incorporen conceptes i pràctiques acadèmiques per als cursos de Batxillerat i la Universitat.

Com a element central de la transmissió de la cultura que hem heretat, i per complementar la secció de "Recursos educatius", dediquem un apartat significatiu a la rondallística d'arreu dels Països Catalans, com una mostra universal i viva dels orígens d'aquestes terres.

Per a completar la part acadèmica presentem una relació de les lectures més recomanades en aquests moments als centres educatius.

A tot açò afegim un dossier gramatical i una sèrie de diccionaris i vocabularis, tant normatius com descriptius i d'especialitat. És també una eina que pot servir d'ajuda per als professionals que desitgen aclarir conceptes per utilitzar correctament la llengua en el seu camp específic.

En segon lloc, volem fer palés el vincle cultural que ha fet possible la realitat lingüística que el territori ens ha ofert, i això es constata a través de les tradicions populars, les manifestacions festives commemoratives dels esdeveniments dels pobles que ens han vist nàixer o que ens han acollit com a integrants de dret pel fet de voler formar part de la demografia de la terra que compartim.

En aquest sentit, aprofitem per fer una petita tria del folklore tradicional, començant per les músiques de la festa major del poble que m'acull –del meu poble i dels que s'hi senten identificats–, com som les del Ball de les Llauradores, en què hi participe des de fa cinquanta anys, i la de la Muixeranga, tan significativa per al País Valencià i per al conjunt dels Països Catalans.

Tot seguit fem un tast de les festes d'Alaquàs, bressol del meu bon amic Josep Antoni, company de carrera i de professió docent primer, i copartícip sobretot en els sentiments per la terra, que tant m'ha ajudat en aquest afer i m'ajuda sense cap premissa en tot el que li propose. Per la seua residència familiar ens sentim també molt a prop de la realitat de Ses Illes, per la qual cosa la tractem de manera preferent.

Hem volgut reservar un espai per al tractament de la Literatura, els corrents, estils i aportacions retòriques, autors i obres més importants.

Les universitats catalanes, la legislació educativa sobre la llengua, els cursos d'autoaprenentatge, la traducció i l'assessorament lingüístic aborden un altre gran camp de la vida en català.

La Lingüística, el tractament de les llengües i els dialectes, l'onomàstica catalana tan rica en topònims i antropònims, els gentilicis, la litúrgia i el dret en català formen part també dels temes que treballem al llarg del bloc.

Les editorials, les publicacions i els documents històrics més rellevants ocupen un lloc important en el tractament de la informació que s'hi dóna.

Finalment, com un fermall que clou la participació de tothom, les biblioteques i arxius, els organismes per la llengua i les associacions culturals aporten els trets que faciliten la connexió entre els vincles definitoris de la cultura catalana.

Tot açò dóna peu a la participació des de tot arreu per farcir de continguts el bloc, amb l'única condició i finalitat de procurar aportar informació contrastada i digna que puga aprofitar com a recurs didàctic i que il·lustre les persones que hi accedeixen per aquest mitjà.

Procurem en tot moment que la nostra ideologia siga només la que emana dels nostres aprenentatges universitaris, dels quals som deixebles coherents i corretja de transmissió, i que la institució universitària ens mantinga actualitzats per fer pedagogia en la vida mitjançant la llengua que ens individualitza.

Així doncs, comencem ara ja amb un projecte de recerca de la diversitat rondallística dels Països Catalans.

Endavant amb l'aventura dels blocs!!