divendres, 16 de maig del 2008

La balada de la garsa i l'esmerla (Raimon)

Ab los peus verds, los ulls e celles negres,
penatge blanc, he vista una garsa,
sola, sens par, de les altres esparsa,
que del mirar mos ulls resten alegres;
i, al seu costat, estava una esmerla,
ab un tal gest, les plomes i lo llustre,
que no és al món poeta tan il·lustre,
que pogués dir les llaors de tal perla;
i, ab dolça veu, per art ben acordada,
cant e tenor, cantaven tal balada:

"Del mal que pas no puc guarir,
si no em mirau
ab los ulls tals, que puga dir
que ja no us plau
que io per vós haja a morir.

Si muir per vós, llavors creureu
l'amor que us port,
e no es pot fer que no ploreu
la trista mort
d'aquell que ara no voleu;
que el mal que pas no em pot jaquir,
si no girau
los vostres ulls, que em vullen dir
que ja no us plau
que io per vós haja a morir".

Miniunitats didàctiques d'Anglès (ESO)

http://www.edu365.cat/eso/muds/angles/index.htm

Miniunitats didàctiques d'Anglès (Primària)

http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/index.htm

EFL on the Net Resource Bank (Anglès)

http://www.xtec.cat/~nbrichs/index.htm