dijous, 13 de novembre del 2008

Jeroglífics (Jordi Alins)

L'Oficina dels Drets Lingüístics de l'Obra Cultural Balear

Els drets lingüístics formen part dels drets humans. Des de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i, més especialment, d’ençà de la promulgació, el 1996, de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, els drets dels parlants i de les comunitats lingüístiques estan emparats per la legislació internacional. En el cas de les Illes Balears, l’Estatut d’autonomia, de 1983, declara que el català és la llengua oficial i pròpia de l’arxipèlag, i la Llei 3/1986, de normalització lingüística (aprovada per unanimitat), estableix que el dret d’usar el català «implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.»

La nostra llengua ha patit durant els tres darrers segles un procés constant de marginació i arraconament públics. Avui, establerta la democràcia, a la Mallorca del segle XXI es continuen produint agressions contra la població catalanoparlant. Quan anam al centre de salut, quan compram el pa i el diari, quan emplenam la butlleta per apuntar-nos al gimnàs..., estam exposats constantment a l’escarni contra la nostra identitat: encara no es pot viure a Mallorca plenament en català. Les agressions contra els drets lingüístics tenen conseqüències més enllà del camp de la llengua: quan algú que ens presta un servei no ens entén, automàticament quedam desatesos i no podem exercir els nostres drets com a consumidors. Tot i això, diverses disposicions legals emparen l’exercici dels nostres drets. Per això, l’Obra Cultural Balear posa en marxa l’Oficina dels Drets Lingüístics, un mecanisme de defensa contra les agressions a les persones que s’expressen normalment en català.

COM FUNCIONA L’OFICINA DELS DRETS LINGÜÍSTICS

L’Oficina dels Drets Lingüístics és a la vostra disposició de les 9 a les 20 hores. Us atendrem al local de l’Obra Cultural Balear (carrer del Pare Bartomeu Pou, 31, baixos); també us hi podeu adreçar per telèfon (971 723 299) o per correu electrònic (drets(arrova)ocb.cat). Prendrem nota de la vostra denúncia, que trametrem a l’equip de l’oficina (integrat per voluntaris, planificadors lingüístics i assessors legals) perquè faci els tràmits oportuns per assegurar que no es tornen a repetir els actes denunciats.

Anualment, l’Oficina dels Drets Lingüístics farà un informe sobre els casos denunciats i les gestions fetes. Així mateix, editarà material divulgatiu sobre la protecció i l’exercici dels drets lingüístics.

Cap agressió sense resposta!

Josep Maria Llompart de la Peña

http://www.ibalears.cat/jmllompart/index.htm

Il·lustres de les Illes Balears: Emili Darder Cànaves

http://www.ibalears.cat/emilidarder/index.htm