dijous, 28 d’agost del 2008

Jacint Verdaguer (1845-1902)

Dèiem pel maig de 2002: "Ara fa 100 anys de la mort de Jacint Verdaguer, sense cap dubte el poeta més gran de la Renaixença i potser el que ha connectat més amb el poble català. Alguns es planyen del seu oblit. A aquests se'ls podria dir que pocs personatges resten encara tan vius com mossèn Cinto.
Les pàgines en què podeu entrar a partir d'aquesta no tenen cap altre objectiu que acostar-vos una mica el personatge que va ser i donar-li vida a través de la seva biografia i de la seva obra, de manera que Verdaguer passi de ser una ombra del passat a un amic del present que incorporeu plenament a la vostra pròpia quotidianitat. I que no sigui només l'amic de l'any 2002, sinó que sempre us acompanyi."

La literatura infantil i juvenil fins a 1931

LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL FINS A 1931. Novel·les, antologies escolars, revistes.

Integral definida

Informacions i exercicis sobre el concepte d'integral definida d'una funció i sobre el càlcul d'integrals de forma aproximada. Proposa exercicis.

Textos de literatura catalana (1833-1931)

Després de tres segles d'escassetat de literatura culta en llengua catalana, per fi, a principis del segle XIX, va semblar que s'iniciava un procés de recuperació que podia retornar la brillantor literària de l'època medieval. Va ser una actualització no només de la literatura, sinó també de la cultura en les seves múltiples facetes, que no es pot donar per acabada fins que el noucentisme consolidà les temptatives iniciades molts anys abans, tot i que la guerra civil i la postguerra van significar un pas enrere que potser encara ens afecta en alguns aspectes.

http://www.xtec.net/~malons22/personal/index.htm