dimarts, 10 de juny del 2008

Sistema musical de "Solfeig Kodály"

http://grups.blanquerna.url.edu/m5/Metodologies/Kodaly/elements.htm

Joguina segura

Els nens i nenes de totes les cultures i condicions necessiten gaudir de moments de joc i esbarjo, així com de joguines i elements lúdics que enriqueixin i estimulin aquesta activitat.
Mitjançant el joc, els infants descobreixen i comprenen el món que els envolta, aprenen a relacionar-se amb els altres i experimenten la seva pròpia capacitat de acció. Cal destacar, però, que els nens i nenes amb algun tipus de discapacitat, es troben amb obstacles importants per a la satisfacció d'aquesta necessitat.

Per poder satisfer-la és imprescindible que tinguin accés a jocs i joguines seleccionats sota uns criteris específics per a cada infant d'acord amb les seves possibilitats d'acció i els seus interessos.
D'altra banda, és fonamental vetllar per garantir la igualtat d'oportunitats oferint escenaris i situacions de joc amb altres nens i nenes que afavoreixin la seva integració i normalització.

Alumnat nouvingut (Espai LiC)

Espai de llengua i literatura, d'interculturalitat i de cohesió social que conté documents generals, recursos per al professorat, experiències i enllaços sobre interculturalitat, drets humans, convivència i mediació social.

La competència digital des de la perspectiva de l'alumnat amb NEE

El nou currículum i les competències
El concepte de currículum s'eixampla en incorporar les competències bàsiques, els objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

Es proposa com a finalitat de l'educació que nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces d'intervenir de manera activa i crítica en el món que els ha tocat viure.

El currículum se centra en les competències bàsiques amb la finalitat de la millorar les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia.

Es defineixen les competències bàsiques com "la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació."