dijous, 21 d’agost del 2008

Unitats didàctiques de Matemàtiques

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/mates/index.htm

Recursos per a l'Educació Matemàtica a l'ESO

Catàleg de fitxes, guions, vídeos i informes de col·leccions de recursos materials i activitats experimentals. Conté la memòria de l'estudi.

http://www.xtec.cat/~aaubanel/

Informàtica i educació musical (Unitats didàctiques)

Recull d'unitats didàctiques dissenyades amb l'objectiu de donar a conèixer i utilitzar recursos informàtics i electrònics d'edició, creació i interpretació musicals.

Un hivern tot dalinià (Educació Infantil i Primària)

Proposta plàstica d'ornamenta-ció per a educació infantil i primària a partir de l'obra i figura de Salvador Dalí.