dissabte, 20 de setembre del 2008

Vocabulari de Dret Constitucional

http://www.uv.es/spl/v/docs/Terminologia/vocabularis/Dret%20Constitucional.pdf

Vocabulari de Dret Romà

http://www.uv.es/spl/v/docs/Terminologia/vocabularis/Dret%20Roma.pdf

Natació

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3


http://dgpoling.caib.es/user/menuweb/esport/natacio/natacio1.htm

Receptari de Malima (Pau Marqés - Brosquil edicions)

La Soledat i l'amor, com la cara dolça i l'amarga de la vida, són els ingredients principals d'un relat ambientat en la València del segle díhuit, les memòries d'un fill de la noblesa vingut a menys per la seua condició de fadristern i el seu físic poc agraciat.

El llibre és una evocació de la ciutat de València d'aquell temps. Contè una rica galeria de personatges, una minuciosa descripció de fets i tradicions de l'època. A través del seu ofici de pastisser, el protagonista lluita per superar el seu bandejament social i personal. Però és un ésser ressentit que ordirà una horrible venjança sobre els que considera responsables de la seua situació.

Receptari de Malima no és un manual d'antigues receptes culinàries ni una història de misteri i crims, encara que tot això també ho té.

Proposta didàctica: