dijous, 12 de juny del 2008

Passem les 4.000 visites. Enhorabona a tothom!


Respostes curioses en l'àmbit docent

Quan el professorat s'enfronta a la realitat docent, se n'adona de la quantitat de contestacions incoherents, expressions i girs que l'alumnat de qualsevol assignatura usa espontàniament en la llengua parlada, i que pel seu caràcter efímer semblen irrepetibles en cap altre context.

És, però, en els treballs escrits, activitats diàries de classe i exàmens on millor es palesen aquestes espifiades produïdes de manera natural que, tanmateix, per la seua peculiaritat de permanents en suport escrit, des de la distància es poden titllar de simpàtiques, i que són, si més no, curioses.

També formen part –aquests acudits– del repertori de càbales que l'alumnat, posant en funcionament el seu intel·lecte quan li ha mancat la constància en l'estudi, es veu en la necessitat de respondre, per aportar almenys quelcom que justifique una resposta lògica al seu entendre.


Aprofitant la plataforma que propicia les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), s'obri un espai on, mitjançant els comentaris, tothom podrà aportar informació de casos particulars de l'experiència docent, que ha de procurar no excedesca de dues o tres línies, i que revisats adequadament o adaptats en l'extensió, serviran per elaborar un corpus que podrà prendre forma definitiva virtual o en paper perquè es puga analitzar l'abast de la imaginació de l'alumnat.

Respostes curioses en català
en activitats docents i exàmens

P (Pregunta del Professorat).: -On tenim l’Oest?
R (Resposta de l'alumnat).: -On estan els vaquers.

P.: -Què saps de l’obra d’Ausiàs Marc?
A.: -Que és un col·legi a la ciutat d’Alzira.

P.: -Característiques de les novel·les cavalleresques.
A.: -Aquelles en què intervenen cavallers i vaqueros.

Activitats JClic en Llengua de Signes Catalana

En aquest taller van realitzar activitats pel JClic sobre l'alfabet dactilològic de la LLengua de Signes Catalana (LSC) i de terminologia verbal també en LSC. L'objectiu d'aquestes activitats és treballar la correspondència grafia-fonema, lletra-dactilologia, signe-paraula, frase-producció signada.

La intenció educativa present en les activitats és facilitar l'aprenentatge de la dactilologia i la seva correspondència amb les grafies de l'alfabet català, i d'un extens conjunt de verbs catalans a través d'activitats informatives i d'associació elaborades amb el programa JClic. També trobarem vídeos amb produccions signades en l'estructura pròpia de la LSC i associar-la amb el català escrit.

Declaració de Bolònia

El que avui dia coneixem com a Bolonya és un procés que es va iniciar l'any 1999 arrel d'una declaració (la Declaració de Bolonya), on es plantejava el projecte de crear un Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els objectius bàsics d'aquest projecte eren donar qualitat als estudis universitaris a nivell europeu i aconseguir una gran mobilitat pels estudiants, de forma que es poguessin moure per Europa sense haver de fer tots els tràmits de convalidació actuals.
Degut a que Espanya és signant d'aquest tractat, ens hi hem d'adherir. La data màxima d'implantació de Bolònia és el setembre de 2010.

http://dat.upc.edu/web/Informacio/Bologna/

http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/universitats/recurs/doc/declaracio_bolonia.pdf