divendres, 25 de juliol del 2008

Miniunitats didàctiques d'Educació Visual i Plàstica (Primària)

http://www.edu365.cat/primaria/muds/visual/

Joc de memòria

Un joc per posar a prova la memòria. Ofereix diferents nivells de dificultat: de 6 a 18 parelles.

Filòsof(e)s

Eina de consulta i treball a l'aula que conté recursos de filosofia de batxillerat per a l'alumnat i el professorat.

Societat, ciutadania i famílies

Els drets i els deures dels ciutadans i les iniciatives de la xarxa associativa i de les comunitats religioses s'exposen en aquest capítol, que també ofereix una guia per als col·lectius amb necessitats especials (joves, dones, immigrants, gent gran, etc.).