diumenge, 13 d’abril del 2008

Educació per a la Pau

Projecte de suport a la tasca educativa de mestres i professorat, de totes les etapes educatives, des de la mirada de la cultura de pau.

http://www.solidaritat.ub.edu/educacio_pau.htm

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona

La FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB va néixer al 1996 amb la finalitat de fomentar valors de solidaritat, promoure la participació social i canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i per la defensa dels Drets Humans. En el seu Patronat estan representats tots els estaments de la comunitat universitària (professors, estudiants i personal d'administració i serveis), la Fundació Món-3 i l'Associació Catalana de Professionals per a la Cooperació.

Fundació Lluís Carulla (Premis Baldiri Reixac)

La Fundació Lluís Carulla va néixer a partir de la iniciativa emprenedora d’en Lluís Carulla Canals, mentre la repressió franquista imposava un gran silenci públic a la llengua i la cultura catalanes. Calia defensar-les i promoure'n l'ús per mantenir viva la nostra identitat nacional. La Fundació Lluís Carulla ha dut a terme una labor cultural i educativa important i continuada, que ha tingut una repercussió social positiva i que ha rebut destacats reconeixements institucionals i socials. Tot això queda ben reflectit, per exemple, en els volums publicats per l’Editorial Barcino, les nostres Nadales o les successives edicions dels Premis Baldiri Reixac, els d’Honor Lluís Carulla i els d’Actuació Cívica.

Projecte PAULA. Observatori Solidaritat (Universitat de Barcelona)

Servei adreçat al professorat, als educadors i educadores, de tots els nivells i àmbits educatius, per facilitar la tasca educativa en relació a la pau, els drets humans i els conflictes.

Un espai web amb multitud de recursos educatius per facilitar el treball sobre l'eix transversal de l'educació per a la pau.

Un espai de trobada entre el professorat interessat a introduir i potenciar l'àmbit de l'educació per a la pau en les aules.