dimecres, 30 de juliol del 2008

TICcionari (Diccionari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Diccionari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

TICcionari és una iniciativa del projecte educatiu auladetecnologia.com que neix amb l'objectiu de ser una eina de suport per a la normalització i difusió del vocabulari en català que les TIC han incorporat a l'escola i alhora facilitar la integració d'aquestes a les diverses árees del currículum.

TICcionari permet treballar les Competències TIC a l'aula, en especial les competències bàsiques que fan referència a:

Adquirir la terminologia adequada a les TIC.
Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb les TIC.
Mostrar interès per actualitzar els coneixements al voltant de les TIC.

http://www.xtec.cat/~jrosell3/ticcionari/#video

Jocs de l'edu365

Jocs i entreteniments per a nenes i nens fins als 6 anys.

Filosofia i Història de la Ciència i de la Tècnica

Pàgines sobre la didàctica de la filosofia i la història de la ciència i de la tècnica; ciència, tecnologia i societat; pensament crític; ètica i ciències socials.

L'art del segle XX a l'escola

Propostes didàctiques per a treballar a l'àrea de llenguatge plàstic a educació infantil i a l'àrea de visual i plàstica a primària, tenint com a referent l'art del segle XX.