divendres, 17 d’octubre del 2008

El xarop dels 19 idiomes

Com es diu poll en àrab? I xampú en urdú? I picor en rus?


Material per treballar temes relacionats amb la salut, de manera que el nen nouvingut, tot jugant, vagi aprenent també el català i utilitzi les TIC.

El Col·legi de Farmacèutics de les comarques de Barcelona ha dissenyat un joc que permet ensenyar com es diuen diferents paraules de l'àmbit sanitari en català
.


http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu_xarop.htmlDiccionaris audiovisuals

Què dinam avui? - Encarna López [zip]

Aula: material i mobiliari - Francina Obrador [zip]

L'aula - Encarna Muñoz [zip]


http://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm

Pronunciem (Josep Pi Mallarach)

Activitats d'autoaprenentatge de la pronunciació catalana per a alumnat nouvingut

El projecte PRONUNCIEM desenvolupa una sèrie d’activitats didàctiques interactives adreçades a introduir l’alumnat nouvingut d’ensenyament secundari en la pronúncia bàsica del català central.

Les activitats interactives treballen tant la identificació perceptiva dels sons com la seva producció a partir de la repetició i la imitació.

El projecte Pronunciem incorpora novetats en la didàctica de la pronunciació pel fet d’atorgar la mateixa rellevància als suprasegments del català (accent, entonació) com als segments concrets (vocals, consonants) per tal que l’alumnat pugui identificar contextualment els elements que caracteritzen la llengua catalana.

http://www.xtec.cat/%7Ejpi/index.htm

Idiomes (IES l'Alzina, Sant Andreu - Barcelona)

Francès i Anglès

http://phobos.xtec.cat/iesalzina/course/category.php?id=4