dimecres, 26 de novembre del 2008

Aristocràcia

El terme aristocràcia s'utilitzava en l'Antiga Grècia per referir-se la forma de govern en què el poder era ostentat pels "millors". Es deriva de les paraules gregues aristos, "millor" i kratein "governar". Avui dia, aquest terme defineix la forma de govern en què el poder és ostentat per una elit, un grup social minoritari o privilegiat econòmicament o per raó del seu llinatge, intel·ligència o nivell cultural.

Revolució Francesa

La Revolució Francesa (1789–1799) és considerada el model de revolució política de la seva època i va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l'aristocràcia i el clergat.

Absolutisme

L'absolutisme és un corrent polític característic de l'Europa d'època moderna, generalment associat a la monarquia, en el qual el cap d'estat té poder absolut, és a dir, sense límits.

Presidencialisme

Un sistema presidencialista, sistema congressual o presidencialisme, és un sistema de govern d'una república en què la branca executiva s'elegeix de manera separada de la branca legislativa.