dimarts, 22 d’abril del 2008

Ioshi i la pluja

Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

El febrer de 2008 s'ha presentat la segona edició del ‘Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina', una publicació que té per objectiu establir un pla d'acció contra la pràctica de l'ablació. Amb aquesta obra s'actualitza una primera edició que es va publicar l'any 2001 ja que les diverses reformes legislatives que s'han succeït des de llavors feien necessària l'adaptació dels continguts i actualització de les recomanacions i accions a seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives. Aquests canvis normatius provenen del nou Codi Penal, de la nova Llei Orgànica del Poder Judicial i del projecte de Llei contra la violència masclista.


Aquest protocol és un instrument de treball, d'assessorament i d'informació àgil i útil, de 40 pàgines, adreçat als diversos professionals implicats que presenta una sèrie de recomanacions i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats.Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 incorpora, com a competències de la Generalitat, l'acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat ha assumit el compromís de promoure la Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya.


Al llarg dels darrers anys, des de la societat civil i món municipal, s'ha conreat una llarga experiència en el treball de l'acollida i la integració de les persones que arriben a Catalunya. Ara, per tal de reunir aquesta experiència i per comptar amb les diverses sensibilitats, la Secretaria per a la Immigració, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació Ciutadana, obre un procés participatiu per a l'elaboració de la Llei d'Acollida.


Per aquesta raó, s'ha organitzat una sèrie de tallers participatius i sessions de treball al llarg del territori per afavorir la participació en la redacció de la llei dels ens locals, representats a través dels seus càrrecs electius i dels tècnics que treballen en l'àmbit de la immigració; i la societat civil catalana, representada a través d'entitats d'immigrants i de col·lectius socials, culturals, econòmics, etc. Així mateix, qualsevol persona, entitat o institució, pot fer arribar les seves aportacions escrites a través del correu electrònic, correu postal o fax.


Només socis (Ferran Torrent)

Només Socis, l’últim treball literari del valencià Ferran Torrent

Ferran Torrent presenta Només Socis (Columna), una novel·la on s’homenatgen alguns dels seus personatges de treballs anteriors com el comissari Butxana o els germans Torres, de Gràcies per la propina. Torrent és un dels escriptors més populars de la literatura catalana. Títols com Un negre amb un saxo, Gràcies per la propina, l’Illa de l’Holandès o La vida Abismal, han estat traduïts a molts idiomes i s’han realitzat versions cinematogràfiques.


http://www.sies.tv/detall_video8_nou.php?id=252