dimarts, 22 de juliol del 2008

Reconeixement del català a la Constitució francesa

Ahir dilluns, 21 de juliol de 2008, el parlament francès va aprovar el reconeixement del català a la Constitució


L'assemblea i el senat s'han reunit a Versailles per aprovar definitivament la reforma constitucional

S'ha aprovat per un sol vot per sobre del mínim necessari

El parlament francès reunit en congrés a Versailles <http://www.chateauversailles.fr> ha aprovat aquesta tarda el paquet de reformes de la constitució proposades per Nicolas Sarkozy. Entre els punts que hi són continguts, hi ha la inclusió del reconeixement de les 'llengües regionals <http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2926723>', entre les quals hi ha el català, a l'article 75 <http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2933716>.

El text reformat ha rebut el vist-i-plau per 539 vots a favor i 357 en contra, de tal manera que s'han superat per tan sols un vot les tres cinquenes parts necessàries per aprovar el text.

En total eren convocats al congrés de Versailles 906 parlamentaris: 576 diputats i 330 senadors. El primer ministre francès, François Fillon <http://www.premier-ministre.gouv.fr> , ha obert la reunió a primera hora de la tarda amb una crida 'a la responsabilitat i la cohesió' i després han pujat a la tribuna els oradors dels grups de l'assemblea i del senat, que han explicat la seva posició respecte a la reforma.

El portaveu del Partit Radical d'Esquerra (PRE <http://www.planeteradicale.org/asp/index.asp >), el senador Jean-Michel Baylet, ha confirmat en la seva intervenció al congrés que la consigna del seu grup era votar favorablement a la reforma, fet que ha resultat decisiu per a l'aprovació final gràcies als quinze senadors dels quals disposa el PRE. Jacques Lang ha estat l'únic parlamentari socialista que ha votat a favor.

Publicitat: informar, persuadir, seduir...

Exploració interactiva sobre la publicitat, des d'una perspectiva social i ètica: itinerari temàtic amb preguntes o qüestions a solucionar.

El farmaceuticonline a les escoles (Col·legi de Farmacèutics de Barcelona)

Unitats didàctiques multimèdia amb informacions, consells i jocs sobre diferents temes relacionats amb la salut per a edats compreses entre els 6 i els 16 anys.

Educació infantil: Llenguatge, Matemàtiques, Entorn Natural i Social, i Coneixement d'un mateix

Continguts de diferents àrees de l'educació infantil: llenguatge, matemàtiques, entorn natural i social, i coneixement d'un mateix.