divendres, 30 d’octubre del 2009

Tots els temes de Filogogia Catalana al País Valencià


ESPECIALITAT DE LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA


1. Teoría de la comunicació. Funcions del llenguatge. El signe lingüístic. Sistemes de comunicació lingüístics i no lingüístics.

2. R. La variació lingüística. Varietats i registres.

3. R. El registre estàndard. El registre col·loquial.

4. R. La llengua dels mitjans de comunicació. El llenguatge administratiu i jurídic. El llenguatge de la ciència i de la tècnica.

5. Les varietats diatòpiques. Caracterització dels grups dialectals.

6. Descripció i caracterització del valencià. Els subdialectes.

7. La subagrupació romànica de la llengua. Història de la llengua fins al segle XV.

8. Evolució de la llengua des del segle XV fins al segle XX.

9. El procés de normativització de principis de segle. Les Normes de Castelló de 1932.

10. Els estudis de filologia valenciana al llarg del segle XX.

11. R. Lingüística i sociolingüística. La llengua com a fet social. Llengües en contacte: una constant en la història de la llengua.

12. R. Llengua i societat en el domini lingüístic actual: àmbits d'ús, registres i actituds. Prejudicis lingüístics.

13. R. Estatut jurídic actual de la llengua en el domini lingüístic. El procés de normalització i d'estandardització. Situació sociolingüística del valencià.

14. R. Fonologia I. Sistema vocàlic. La síl·laba i els diftongs. Fenòmens de contacte vocàlic.

15. R. Fonologia II. Sistema consonàntic. Fenòmens de contacte consonàntic.

16. Les convencions de la llengua escrita. Ortografia. Puntuació i sintaxi. La distribució del text en l'espai.

17. El pla morfosintàctic. L'oració: categories gramaticals, funcions sintàctiques i valors semàntics.

18. El sintagma nominal. Estructura i funcions. Morfologia del substantiu i de l'adjectiu.

19. Els determinants: l’article, els demostratius, els possessius, els numerals i els indefinits.

20. Els pronoms personals forts. Els pronoms febles. Formes, funcions i combinacions.

21. El sintagma verbal. Estructura. La complementació verbal.

22. El verb. Morfologia verbal.

23. La preposició, la conjunció, l’adverbi i les locucions adverbials.

24. L'oració composta. Coordinació, juxtaposició i subordinació.

25. L'oració substantiva, l'oració de relatiu i l'oració adverbial.

26. L'infinitiu, el gerundi i el participi. La negació.

27. Semàntica i lexicologia. Lexemes i morfemes. Procediments per a la formació de paraules.

28. Els camps semàntics i lèxics. Homonímia, hiperonímia, polisèmia, sinonímia i antonímia.

29. El tractament de les habilitats lingüístiques I. El discurs oral. Comprensió i producció de textos orals.

30 R. El tractament de les habilitats lingüístiques II. El discurs escrit. Comprensió i producció de textos escrits.

31. La lingüística del text. El text com a unitat d'expressió i comprensió.

32. Les propietats del text. Adequació, coherència, cohesió i estilística.

33. Les tipologies textuals: tipus de textos.

34. La literatura com a comunicació. El discurs literari.

35. La narrativa. Els elements narratius.

36. La poesia. Recursos de la funció poètica.

37. El teatre o els gèneres dramàtics. Caracterització dels elements teatrals.

38. R. Els orígens de la literatura. Trobadors, joglars i poetes.

39 Ramon Llull i el naixement de la prosa.

40. R. La historiografia medieval. Les quatre grans cròniques.

41. La prosa religiosa i moralitzant dels segles XIV i XV.

42 Jaume Roig i l'anomenada «Escola Satírica Valenciana».

43. L’Humanisme. Bernat Metge i Antoni Canals.

44. Ausiàs March i la lírica dels segles XIV i XV.

45. Joan Roís de Corella. La valenciana prosa.

46. Els llibres de cavallers. «Curial e Güelfa». «Tirant lo Blanch».

47. El teatre medieval: el «Cant de la Sibil·la». Les consuetes. «El misteri d'Elx».

48. La literatura popular fins al segle XX.

49. El fet literari des del Segle d'Or fins a la Renaixença. Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Preromanticisme.

50 El Romanticisme i la Renaixença. Pensament i evolució.

51. La poesia del segle XIX.

52. El teatre del segle XIX. Teatre romàntic i teatre popular.

53. La narrativa del Romanticisme al Naturalisme.

54. El Modernisme. Pensament i evolució.

55 La poesia i el teatre modernista.

56. La narrativa modernista.

57. El Noucentisme. Pensament i evolució.

58. La literatura dels noucentistes.

59. La literatura d'avantguarda de principis del segle XX.

60. El conte entre el Modernisme i 1939.

61. La literatura valenciana des de principi de segle fins al 1939.

62. El teatre des del Modernisme fins al 1939.

63. La poesia de tradició simbolista i avantguardista. La literatura de l'exili.

64. La novel·la psicològica.

65. El periodisme al segle XX.

66. El teatre a partir de 1939.

67. La novel·la i el conte de postguerra.

68. El realisme històric i la poesia social.

69. La crítica, l’assaig i els llibres de memòries contemporanis.

70 La literatura actual. La poesia, la narrativa i el teatre.

71. Els gèneres principals de la literatura de masses: el relat d'aventures, la narració fantàstica i de terror, la novel·la policíaca i/o negra, la novel·la i el conte eròtics, de ciència-ficció, etc.

dijous, 29 d’octubre del 2009

Temari complet d'Oposicions a Secundària de Filologia Catalana

Per facilitar la descàrrega del temari complet, hem habilitat aquest espai on es pot trobar tots els temes per la consulta i preparació al cos docent d'Educació Secundària de Filologia Catalana.Només us caldrà fer clic al tema desitjat i fer clic a la pestanya de la part inferior dreta.

Si voleu veure els temes a pantalla completa feu clic aquí


dimecres, 18 de març del 2009

L'escriptor Francesc Mompó visita l'Institut "Les Llomes" d'Alacant

L'escriptor Francesc Mompó, en la campanya de promoció de la seua última novel·la, Camí d'amor, visita l'Institut "Les Llomes" d'AlacantFrancesc Mompó va visitar ahir l'Institut "Les Llomes" d'Alacant, ubicat en la zona nord de la ciutat.

Alumnat de tercer curs d'ESO i de primer i segon de Batxillerat participaren en la xerrada literària amb motiu de la promoció de la novel·la Camí d'amor, guanyadora del Premi Benvingut Oliver 2008, de Catarroja, publicada recentment per l'Editorial Perifèric.
Els assistents a l'acte tingueren l'ocasió de plantejar a l'autor tota mena de qüestions al voltant de la seua vocació literària, i de la trama de les seues novel·les, la tècnica narrativa, els recursos utilitzats i les experiències que condicionen la fixació escrita dels fets que s'hi desenvolupen.

Mompó, psicopedagog de formació i professor de valencià de professió, es va esplaiar en la justificació dels fets que vol evocar. Mitjançant la combinació de gran dosi d'inspiració i l'elaborat joc lèxic que particularitza la que hem caracteritzat com a "prosa mompina" pel rerefons poètic i la selecció acurada de mots, amb semantisme precís per participar-nos les històries que crea, transforma en teixit literari fantasies que actualitzen utopies i confegeixen un missatge amb qualitat estètica que pretén traslladar al jovent perquè reflexione sobre l'època que li ha tocat viure.

No va poder passar per alt la referència als projectes literaris i a anteriors obres de Francesc Mompó, entre les quals cal destacar la trilogia formada per Els ulls del llac, L'ull de Zeus i Terra de déus, que també han estat lectures per a l'alumnat assistent a l'acte, i d'altres d'èxit reconegut com L'elegit, Els greixets, Amable, Uendos, i el poemari Viàtic marí.

La sessió va cloure amb la dedicatòria i signatura dels exemplars que l'alumnat havia llegit.
dimarts, 17 de febrer del 2009

Un institut d'Alacant selecciona la novel·la "Camí d'amor" com a lectura del trimestre


L'Institut d'Educació Secundària “Les Llomes”, en la perifèria de la gran ciutat, ha triat com a lectura dels últims cursos d'ESO i de Batxillerat la novel·la Camí d'amor, de Francesc Mompó, recentment guardonada en el certamen literari Vila de Catarroja.

Es dóna la circumstància que l'alumnat del Centre ja ha fet un seguiment de la trajectòria de Francesc Mompó a través d'altres lectures seues que l'ha captivat.

Francesc Mompó, en la seua qualitat de psicopedagog i professor de llengua i literatura en Secundària, coneix el món particular del jovent i connecta amb el tram de població a qui dirigeix les seues obres, motiu pel qual es pot augurar una acceptació inicial de les seues novel·les i uns resultats abassegadors, que enganxen l'alumnat i fan que s'aficione a la lectura com a necessitat plaent.

dilluns, 16 de febrer del 2009

Edicions Perifèric publica la darrera novel·la de Francesc Mompó

Tal com estava previst, Edicions Perifèric acaba de llançar al mercat la darrera novel·la de Francesc Mompó, que duu el nom de Camí d'amor.

L'obra ha esta guardonada recentment amb el Premi de Narrativa Juvenil Benvingut Oliver 2008, en el certamen literari que convoca l'Ajuntament de Catarroja, en col·laboració amb Florida Universitària i la mateixa editorial que s'encarrega de la publicació.


Mai sabem on ni quan ens sorprendrà l'amor. A Màrius i a Talia els nasqué quasi al mateix temps que els creixien les dents i vestien de colors la vida. Però aquest sentiment està ferit per sagetes d'or, de plata i de ferro. Els nostres protagonistes les tastaran totes: saboroses com la mel, arestades com el cantell de les roques muntanyenques, i d'altres amb el regust de ferro rovellat a la boca.

Pel que fa a l'autor, cal dir que amb la present novel·la s'estrena en aquesta editorial, com a conseqüència del guardó atorgat, després d'haver assolit merescut èxit en altres publicacions també segellades amb premis, o finalistes d'altres convocatòries, a Torrent i Borriana. Tanmateix, el més important és poder comptar amb el reconeixement que rep del públic que ha llegit la seua obra, encapçalada per les successives edicions d'Els ulls del llac.

Francesc Mompó i Valls va nàixer a l'Olleria (la Vall d'Albaida). És professor de llengua i literatura en un centre de l'Horta, i també en els cursos de formació lingüisticotècnica en valencià del professorat no universitari. Ha elaborat llibres de text per a l'ESO i ha participat en diversos actes civicoculturals arreu del País. Ha guanyat diversos premis de literatura. Té publicades les novel·les Els ulls del llac, L'ull de Zeus, Terra de déus (que conformen una trilogia), L'elegit, Els greixets, Amable, Uendos i el poemari Viàtic marí.

Com a escriptor ens delita amb el tractament acurat de l'idioma, amb l'ús exquisit d'un rerefons que reelabora mitjançant un lèxic seleccionat farcit d'adjectivació per aconseguir la precisió semàntica en construccions retoricopoètiques que evoquen reminiscències d'èpoques i llocs viscuts.

Mompó fa literatura tot jugant amb les paraules per donar-los forma estètica, sense oblidar les construccions genuïnes de la terra que l'ha vist nàixer, i a través del seu missatge ens transporta a un món enyorat que la realitat s'encarrega d'actualitzar en les noves generacions d'adolescents.


diumenge, 15 de febrer del 2009

Francesc Mompó presenta la seua última novel·la "Camí d'amor"
Francesc Mompó presenta Camí d'amor

El prestigiat escriptor Francesc Mompó i Valls va presentar ahir al vespre la seua darrera novel·la, titulada Camí d'amor, guardonada amb el Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil 2008, organitzat per l'Ajuntament de Catarroja, Florida Universitària i Perifèric Edicions.


La presentació va ésser conduïda per les estudioses de l'obra de Mompó, professores Mercè Climent i Beatriu Palmero, que glossaren i analitzaren l'estil i trajectòria de l'autor a través d'un fragment de la novel·la en què es palesa un dels moments de més tensió emocional i càrrega sensual que matisa la relació entre els protagonistes i captiva els sentiments dels lectors.

L'acte -primer d'una sèrie que l'editorial adreçarà a la població adolescent dels nostres instituts- va tenir lloc en el marc incomparable de la comarca nadiua de l'autor, la Vall d'Albaida, concretament en l'escenari que l'escriptor i amic Joan Olivares ofereix al turisme rural en “Ca les Senyoretes”, a la població d'Otos.Es tracta d'un text narratiu que presenta la trajectòria amorosa -camí d'amor- entre dos joves que han aprés junts els secrets d'estimar-se, que començaren a assolir des de la infantesa, tot envoltat per un context familiar i d'amics que s'hi impliquen i els particularitza.

L'obra, mostra de la sòlida professionalitat de Francesc Mompó, promet èxits de lectura que auguren fites literàries per superar les nombroses tirades editorials de la trilogia formada per Els ulls del llac, L'ull de Zeus i Terra de déus, i les novel·les L'elegit, Els greixets, Uendos i Amable, com ho ratifica el Premi Vila de Catarroja, i les primeres crítiques dels qui han tingut el privilegi capdavanter d'aproximació a la novel·la presentada.

Una vegada més, Francesc Mompó ens delita amb el tractament particular de l'idioma, amb l'ús exquisit d'un lèxic seleccionat farcit d'adjectivació i construccions retòriques que evoquen reminiscències d'èpoques i llocs viscuts -que per ésser de sempre no han perdut actualitat-, i que configuren la ja consolidada i ben anomenada prosa mompina, caracteritzada per l'alta càrrega poètica i semàntica precisa que confereixen un contingut conceptual específic a la seua narrativa.

Estem davant d'una escola de la llengua, d'una didàctica literària que actualitza i recupera el nostre patrimoni lingüístic amb elements purament genuïns i d'altres construccions que treballen la forma, i que, en últim terme, sublimen l'essència dels nostres mots en el vessant estètic per polir el missatge resultant.

En definitiva, parlem del joc de paraules per crear bellesa, que configura i exemplifica el que entenem per literatura, i del qual Francesc Mompó és un acreditat referent al nostre abast.