divendres, 7 de març del 2008

Encara les Regles d'esquivar vocables (per Germà Colon)

Una de les coses (no la més important, però) que han preocupat tothom en aquestes Regles és la suposada autoria de Pere Miquel Carbonell. Com que en discutirem i com que jo no estic gens d’acord amb el punt de vista del Dr. Badia en la seva edició i estudi de les Regles, vull fer constar, des del començament, l’afecte personal i científic pel meu mestre.

Independentment del problema de l’autoria, cal dir que les Regles són una eina magnífica per a l’estudi de la història de la llengua catalana. Sempre he expressat el meu agraïment al Dr. Badia per haver-les donat a conèixer, ja el 1950.


Venint a la nostra obra afirmaré una altra vegada que en el seu inici hagué de ser un text valencià, altrament ¿què hi fa la famosa frase de «mossèm Fenollar e misser Hierònim Pau e altres homens diserts catalans e valencians» en la ploma de Carbonell? Si parlem d’un eix Barcelona-València, ¿quin paper hi juga Carbonell que mai no trepitjà el regne de València ni es mogué de Barcelona? Si Carbonell, que sempre es posa en primer lloc, diu precisament que aquests tres fulls de les Regles pertanyen a Fenollar i a Pau, per què no l’hem de creure? Què és això de “referent d’autoritat” de què parla Badia?

La nit que Wendy va aprendre a volar (Andreu Martín)

Preu aprox: 9 €

BROMERA

No és comú trobar-se en el gènere policíac una dona, i a més tan jove, que protagonitze la trama com és el cas d’aquesta història. L’autor no és un principiant, és el coautor de la sèrie del detectiu Flanagan, i ha sabut arrodonir un relat que lliga un assassinat amb la maçoneria, els jueues i els nazis, una narració amb imatges molt cinematogràfiques i una acció trepidant que agradarà als amants i simpatitzants del gènere.

El Brillantet (Calendari, santoral, astronòmic i literari de la Generalitat Valenciana)

2004
http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/brillantet_2004.pdf

2005
http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/brillantet_2005.pdf

2006
http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/brillantet_2006.pdf

2007
http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/brillantet_2007.pdf

2008
http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/brillantet_2008.pdf

La Franja de Ponent (Caçadors de paraules)

http://www.tv3.cat/videos/322099