dissabte, 24 de maig del 2008

Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca

http://www.conservatoridemallorca.com/index2.htm

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

http://www.macba.es/controller.php

Cançons per als infants

http://www.iesronda.org/professor/mtarrago/canconer/canconer.htm

Companyia de Teatre Micalet

COMPANYIA TEATRE MICALET naix, en 1995, com a centre de producció i exhibició teatral, entenent que el teatre ha de complir una funció cultural i d'oci que, recolzada en mecanismes empresarials, intenta fer rendible la seua activitat tant en termes socials com econòmics.

Un dels primers objectius de CTM va ser la recuperació i revitalització d'un espai teatral emblemàtic en la ciutat de València: el Teatre Micalet.

Quant a la direcció artística, CTM potencia el muntatge tant de textos de repertori universal -amb un tractament actual-, com de textos de la dramatúrgia contemporània i també treballs de creació pròpia, els quals permeten abordar temes d'actualitat, sempre amb la intenció d'establir una veritable comunicació amb el públic.

Les creacions teatrals de CTM aporten aquests textos a l'escena valenciana mostrant el treball d'actors, directors i altres col·laboradors artístics de la nostra Comunitat. A més, potencien l'intercanvi creatiu amb altres comunitats autònomes, convidant els seus directors, actors i companyies a exhibir al teatre. D'altra banda, es realitzen puntualment col·laboracions internacionals, bàsicament en el camp de la direcció, que serveixen per a intercanviar idees i enriquir els coneixements escènics de la professió valenciana. Puntualment també es realitzen cursets de formació actoral aprofitant l'estada d'aquests directors.

Pel que fa a l'exhibició, a més de les produccions pròpies ja esmentades, s'ofereixen espectacles de companyies convidades valencianes i d'altres comunitats, tant de teatre com de dansa. Unint això a cicles d'intèrprets musicals, s’aconsegueix una oferta coherent que fidelitza els seus espectadors dia a dia.

Després de més de deu anys de treball de gestió i creació, COMPANYIA TEATRE MICALET persegueix els següents objectius:

  • Consolidar l'espai Teatre Micalet com un element de referència en la vida teatral valenciana a través d'una programació contínua, heterogènia i de qualitat.

  • Mantindre la seua trajectòria com a un dels centres de producció d'espectacles teatrals valencians més sòlids i generadors d'ocupació.

  • Intensificar la difusió dels espectacles de CTM als escenaris de la Comunitat Valenciana i la resta de comunitats.

Darrere d'aquest treball hi ha tot un equip de gestió permanent amb un mode comú de fer i entendre el teatre que es desitja oferir, que desenvolupa les línies artístiques proposades tant a la producció com a l'exhibició.

COMPANYIA TEATRE MICALET, ara mateix un projecte artístic i empresarial ja consolidat, continua treballant per presentar una oferta cultural diferenciada, dinàmica i permeable a les inquietuds i necessitats de la ciutat i el públic de València.

http://www.teatremicalet.com/