dilluns, 28 de gener del 2008

Criteris de traucció

http://www.edu.gva.es/polin/docs/WebHelp/Criteris_de_traduccio/obres_musicals_(traducci_).html

Majúscules i minúscules

http://www.edu.gva.es/polin/docs/WebHelp/Majuscules_i_minuscules/Titulacions_academiques/titulacions_acad_miques.html

Endevinalles

http://personal.auna.com/1277509/llendevi.html

Projecte Heptàgon. Comunitat Internacional de Llengua Catalana

El Projecte Heptàgon és un lloc web d’intercanvi entre entitats i de potenciació i difusió del pensament entre els set territoris de parla catalana: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja, Illes Balears i País Valencià. Neix de la col·laboració entre l’Associació Conèixer Catalunya i la Universitat Catalana d’Estiu.

El Projecte Heptàgon té com a objectius primers la creació d’un Banc de Pensament i una Xarxa de Grups i Entitats.

Pàgina web que aplega textos escollits que infonguin moral col·lectiva, lluny de l’enfrontament i la divisió, entre els habitants de tots els set territoris. Aquests textos seran difosos a través dels grups, les entitats i les persones adherides.