dijous, 11 de setembre del 2008

Nit en vetla (Eugeni S. Reig)

¿Què significa passar una nit en vetla? Significa passar-se tota la nit sense dormir siga per a treballar, estudiar, divertir-nos, cuidar un malalt, etc. En valencià tenim el verb vetlar i els derivats vetla, vetlada i vetlador. El substantiu vetla es pronuncia amb v labiodental, e doble oberta i ele geminada.

Durant la nit del 31 de març a l’1 d’abril del 2007 varen haver a la ciutat de València diversos actes lúdics i culturals organitzats per l’ajuntament que varen ser batejats amb el nom aberrant de Nit en vela. La grafia vela, sense la t que indica que la pronúncia de la ele ha de ser geminada, és una autèntica barbaritat. Jo conec molt bé la paraula vetla del meu valencià aprés per tradició oral i pronuncie i he pronunciat sempre la ele geminada. He sentit dir que es pensen fer més edicions d’eixa nit en blanc, plena d’actes lúdics i culturals, tal volta enguany o potser en anys pròxims. Per si un cas, com és fàcil d’imaginar, es pensa usar una altra vegada la mateixa denominació, em permet recordar que la grafia ha de ser imprescindiblement “Nit en vetla” d’acord amb la normativa lingüística que emana de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l’únic organisme que, a la Comunitat Valenciana, té capacitat per a elaborar una normativa per a la nostra llengua, tal com està especificat de manera molt clara en el nostre estatut d’autonomia, que és una llei orgànica de l’estat espanyol i, per consegüent, de compliment obligat, sobretot per a un organisme que pertany a l’administració pública, com és el cas de l’Ajuntament de València. Les normes –com les lleis, els codis i els reglaments– s’han de complir imprescindiblement. Vivim en un estat de dret i tots hem d’acatar les regles del joc, no hi ha altre remei.

Vigència d'Ausiàs March

http://nti.uji.es/fuster/Vigencia...html

Diada Nacional de Catalunya

http://ca.wikipedia.org/wiki/Diada_Nacional_de_Catalunya

11 de setembre, Festa per la Llibertat

http://www.11setembre.cat/