dijous, 6 de desembre del 2007

Ovidi Montllor (4)

http://www.kumbaworld.com/cande.asp?IDBusca=85

Ovidi Montllor (3)

http://www.arxiuovidi.info/index4.htm

El balear

El català insular o balear fou format per l'emigració de catalans orientals a les Illes Balears després de la conquesta cristiana del segle XIII. Les afinitats amb els parlars de l'orient català són evidents (comarques de Barcelona i Girona) tot i la notable peculiaritat lingüística de les Illes. La fidelitat a la llengua antiga és la característica més colpidora del català insular si bé les condicions que han afavorit el seu arcaisme també han originat la seua singularitat enfront dels altres parlars catalans.

Capsa de llengua

http://ebap.caib.es/capsa/capsa_b/o1.htm