dilluns, 25 d’agost del 2008

L'aigua és H2O

MUD, miniunitat didàctica que desenvolupa continguts del currículum de secundària de l'àrea de ciències de la naturalesa.

El planeta Aigua

Completa web entorn a una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua: informacions, usos i abusos, xifres, refranyer...

http://www.xtec.cat/~jplanas3/aigua/

Dels rius i embassaments a l'aixeta

WebQuest per a l'alumnat de cicle superior de primària i 1r cicle d'ESO de l'àrea de coneixement del medi.

Geometria i trigonometria

Material d'estudi i aprenentatge. Conté apunts, activitats interactives, qüestionaris i explicacions complementàries.
http://www.xtec.cat/~jvillano/M33_per_penjar/INICI_M33.htm