dijous, 29 de maig del 2008

Teatre del Liceu de Barcelona

http://www.liceubarcelona.com/teatre_liceu.asp

Accés a la Universitat al País Valencià

La Conselleria d'Educació ha iniciat diferents accions innovadores amb la finalitat d'obtindre millors rendiments i noves oportunitats per al conjunt del nostre sistema valencià d'educació superior, accions que inclouen la internacionalització. Es tracta de progranes educatius que es conceben amb la vocació d'obrir nous horitzons i noves possibilitats de treball.

Fe bahà'í

La Fe bahà'í és una religió fundada al 1863 per Bahà'u'llàh i que actualment és seguida per més de 7 milions de persones a tot el món. Els bahà'ís creuen que totes les religions provenen del mateix Déu i que han aparegut amb el Missatge de Déu per a la humanitat a mesura que aquesta ha tingut capacitat per rebre'l. Algunes de les religions anteriors que els bahà'ís afirmen que provenen de Déu (en ordre d'aparició): hinduisme, budisme, judaisme, cristianisme, islam, babisme. El Bàb (en àrab: la Porta) va proclamar ser l'Enviat de Déu per a la seva època l'any 1844 i que preparava la humanitat sencera per a l'arribada d'una nova Manifestació de Déu: Bahà'u'llàh.

Creació i utilització de blocs a l'aula de tutoria (Maria Eulàlia Guillamon i Guillamon)

La Neoloteca defineix el terme bloc com a pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.
La Hiperenciclòpedia afegeix que es tracta d'una plana web, gairebé sempre d'un sol autor, que conté articles i imatges ordenats per la data de publicació i que s'actualitza molt sovint, com si fos un diari. Té un format de publicació caracteritzat per breus paràgrafs de prosa, molts cops de caràcter personal, intercalats amb enllaços a vegades comentats a d'altres blocs i/o planes d'internet.

http://www.xtec.net/~mguilla4/