dilluns, 6 d’octubre del 2008

Aula d'acollida: unitats didàctiques

http://www.xtec.es/~scollado/unitats.htm

Abecedari en imatges (Primària)

Autora: Sara Punyet (CEIP Beat Bonaventura)

http://www.xtec.cat/crp-alturgell/materials/abc.zip

http://www.xtec.cat/crp-alturgell/materials/abc.pdf

Llegendes del rei Jaume I (Alumnat C. P. Carles Salvador, de València)

http://enjaumeelconqueridor.blogspot.com/2008/04/llegendes-jaume-i.html

El sabor de la ciutadania (Enric Senabre, Edicions Bromera)

Drets i deures en un món en transformació

Educació per a la ciutadania és una assignatura nova, un problema polític, la mare de totes les perversions i manipulacions?

Descobriu el vertader sabor de la ciutadania juntament amb Marc, aspirant a persona; Irene, un interrogant; Raül, un calvari; Francesc, el graciós de la classe.

Les peripècies d'un grup d'ESO i de Gerard, un professor dinàmic i pròxim, que transforma caramels en drets humans i fa entendre i viure la ciutadania.