dijous, 13 de desembre del 2007

Traduir del castellà al català

TRADUEIX LES EXPRESSIONS CASTELLANES SEGÜENTS:

01. El aseo de la cara y del cuerpo.
02. Voy al cuarto de aseo.
03. Esconder algo detrás de un biombo.
04. No me gusta el boato.
05. Un bocadillo de queso.
06. Un boleto de lotería.
07. Caminar sobre el bordillo.
08. Paquete de poco bulto.
09. Tiene un bulto en la mano.
10. Siempre viajamos cargados de bultos.
11. Un hombre campechano.
12. Sentir mucho cariño por los amigos.
13. No seas cochino!
14. Coto de caza, de pesca.
15. ¿Le pongo unos cubitos en la bebida?
16. Pon cuidado en lo que haces.
17. Beber a chorros.
18. Como llovía, se puso el chubasquero.
19. Meterse en un enredo.
20. Proceder al envío de los productos.

Corregir barbarismes

Corregir barbarismes


1. No es van recaudar prou diners per a pagar l’orquesta.
2. Guardava les píldores dins una capsa de porcelana.
3. Pots signar el préstam amb pluma o bolígraf, però no amb llapis.
4. Or de vint-i-dos quilats.
5. La seua declaració de renta no reflexa la veritat.
6. Sol i sombra.
7. El nord i el sur.
8. Pagar les tasses municipals.
9. Van firmar el document com a testigs.
10. Sabates de tacó alt.
11. Pesa quatre tonelades.
12. Han concedit una tregua.
13. Valla publicitària.
14. S’han esgotat tots els recursos.
15. Compra un parell de pepinos.
16. M’han regalat un pissapapeles.
17. Compra una mica d’atun.
18. Estudia inglés i aleman.
19. Deixa’m el metxero.
20. Porta la colada a la lavanderia.
21. Apreta bé els tornillos.
22. Apreta-li bé el cinturón.
23. Fes un borrador del projecte.
24. Se senten molts aplausos.
25. És botxornós.
26. Quina desfatxatés!
27. Vull cadires de mimbre.
28. La sede del govern.
29. Una mançanilla, per favor.
30. Una mansana de cases.

Misteri d'Elx (texts)

http://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Elx/nouMISTERI1.HTM

El Cant de la Sibil·la

http://www.mallorcaweb.com/nadal/audio/sibilla.ram