dilluns, 9 de juny del 2008

El lleó i el ratolí (en deu llengües)


http://www.xtec.es/recursos/cultura/contes/lleo/conte.htm

Calaix + ie

Un espai dedicat a les recreacions matemàtiques.

http://www.xtec.es/~jjareno/index.htm

Centre Esclat

És una escola especial concertada amb la Generalitat de Catalunya, que atén alumnat amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat durant l'etapa escolar (3-18 anys).

Auca de la història de Catalunya

Espai dedicat a les auques sobre autors catalans i diferents temes en llengua catalana.


http://www.auques.cat/auques.php?auca=histcat