dissabte, 30 d’agost del 2008

Mercè Rodoreda. Joc de miralls

http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/

Canigó (Jacint Verdaguer)

http://www.xtec.net/~malons22/personal/canigo.htm

L'Atlàntida, en Badosa.com (Jacint Verdaguer)

http://www.badosa.com/bin/obra.pl?id=p093-01

Constru-mat

Proposta per acostar-se al món de la geometria a través de construccions amb jocs de fusta. Es treballen conceptes com perímetre, àrees, angles, volum...