divendres, 11 de gener del 2008

Síndic de Greuges de les Illes Balears

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sindicatura_de_Greuges_de_les_Illes_Balears

Rodamots - Cada dia un mot

Voleu ampliar, perfeccionar o refrescar el vostre català? Ara amb RodaMots podeu rebre cada dia (de dilluns a divendres), per correu electrònic, un breu missatge amb una paraula o una expressió de la nostra llengua, amb el seu significat i un exemple d’ús.

http://www.rodamots.com/

Recursos de llengua catalana

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat

Acolliment lingüístic

http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/