dimecres, 12 de novembre del 2008

Diccionari de les Ciències Ambientals

Les ciències ambientals són una disciplina científica moderna, que estudien les relacions que s'estableixen entre el medi físic, el medi biològic i el medi social. Els termes més utilitzats en analitzar aquesta intersecció, la influència mútua entre els tres medis, els problemes que se n'originen i les solucions possibles que es plantegen es concreten en el diccionari que presentem i que recull, com la mateixa disciplina, el coneixement de ciències com ara la biologia, la geologia, la química, la física, l'economia, la geografia, la sociologia o l'enginyeria, però també el coneixement propi que les ciències ambientals desenvolupen específicament.

http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=0

Alcohol i altres drogues

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir470/index.html

No al·lucinis amb les drogues

http://www.xtec.net/centres/a8044821/drogues/

Drogues... sobretot consumir informació

http://www.joves.net/drogues/default.asp