dimarts, 26 d’agost del 2008

Font de Meravelles

Material didàctic desenvolupat sobre la navegació per 5 mapes dedicats a l'aigua: la teva font, font de cultura, font de tecnolo-gia, font de riquesa, font de vida.

Astronomia educativa

Pàgines dedicades a la formació i composició del sistema solar: "Sistema solar bàsic" per al cicle superior de Primària i Secundària, i "Univers bàsic", una visió elemental per a Secundària.

http://www.xtec.cat/~rmolins1/index.htm

Dígits: del número al bit

Pàgina web del programa de televisió que tracta sobre els números, les mesures, els càlculs, els instruments de càcul i els ordinadors.

Planeta blau

Amb motiu de la celebració del dia mundial de l'aigua, s'ha posat en marxa una web monogràfica sobre aquest recurs natural.

http://www.asac.es/aigua/cat/flash/vent_flash.html