dimecres, 11 de juny del 2008

Educació per a la Ciutadania

El programa d'educació per a la ciutadania té per objectiu promoure el desenvolupament dels valors democràtics, afavorir el coneixement dels drets humans, l'educació per la pau i la solidaritat, impulsant la participació i el compromís dels joves a la societat.
Conté recursos, experiències, enllaços i bibliografia.

Filosofia al carrer

L'autor proposa construir un ciberespai de reflexió, de debat, de diàleg, adreçat a l'estimulació del pensament crític, al coneixement i la recerca, i obert al món de l´ensenyament secundari: professorat i alumnat.

Anorèxia i bulímia nervioses

Guia per a educadors i educadores en la prevenció de trastorns del comportament alimentari.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és un dels Centres Ocupacionals de la Fundació Maresme.

El SOI és un centre de FORMACIÓ LABORAL que acull persones adultes, a partir del 18 anys, amb un grau de disminució psíquica igual o superior al 33% i amb un nivell de quocient intel·lectual entre mig i lleuger, que han acabat el període de formació escolar, però que encara no estan integrades dins del Centre Especial de Treball ni dins del Servei de Teràpia Ocupacional.