dimecres, 6 d’agost del 2008

L'univers tou de Salvador Dalí

Proposta didàctica de caire interdisciplinar sobre la vida i obra de Dalí. Conté propostes d'educació artística, ciències experimentals, llengua i música.

Recursos musicals a la xarxa

Iniciativa del Moviment Coral Català per donar suport a docents, músics i responsables d'entitats. Contempla dansa, música, cant i tot tipus d'estils i moviments musicals.

Wolfgang Amadeus Mozart

Pàgines sobre la vida, l'obra i els viatges de Wolfgang Amadeus Mozart. Conté jocs interactius sobre instruments, audicions, edificis de l'època...

Entrenador test (Tecnologia Industrial)

Qüestionaris amb preguntes tipus test per a la comprovació del grau de coneixement de la matèria de Tecnologia industrial de l'alumnat de batxillerat.