dissabte, 13 de setembre del 2008

Avortament i eutanàsia

Bioètica: avortament i eutanàsia


http://www.xtec.cat/~lvallmaj/palau/bioetic3.htm

El problema del bilingüisme: per què? (Ignasi Termes, Buenos Aires - Argentina)

¿Per què, senyors intel.lectuals? Vostès diuen que "les llengües no tenen el dret d'aconseguir coactivament parlants". Llavors ¿per què el castellà pot fer-ho, i el català, no? ¿S'ha de recordar que el castellà és oficial a Catalunya perquè es va imposar mitjançant guerres, repressió i dictadures? Vostès diuen que les llengües "no tenen el dret d'imposar-se com a prioritàries". Llavors ¿per què el castellà pot ser la llengua prioritària a Espanya per a qualsevol persona que trepitgi terra espanyola i, en canvi, no pot passar el mateix amb el català a Catalunya? Vostès diuen que "són els ciutadans els que tenen drets lingüístics, no els territoris, ni encara menys les llengües mateix". ¿Per què a l'Estat espanyol existeix obligació de saber castellà i, en canvi, no pot passar el mateix amb el català a Catalunya? Gràcies, senyors intel.lectuals, per seguir demostrant-nos que l'únic camí que tenim els catalans de ser respectats culturalment és tenir el nostre propi Estat.

"Altra volta" (Eugeni S. Reig)

La locució altra volta significa 'novament, de nou'.

Podem dir, per exemple: «¿Ja estàs altra volta ací? ¿No t’he dit que no et mogues de la teua habitació?»

En la rondalla L’amor de les tres taronges d’Enric Valor (dins Rondalles valencianes, 6é volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1986, pàg. 33) podem llegir: «[...] però les plantes que voregen la senda, i el ventet juganer, que no atura un moment, us han embullat altra volta el cabell [...]»

Tenim l’expressió ¿altra volta pum? que s’usa per a manifestar contrarietat quan una mateixa cosa s’ha dit o s’ha preguntat en repetides ocasions.

La locució “altra volta”, sense article, significa, com hem dit, 'novament, de nou', mentres que la locució una altra volta, amb article, significa 'en una altra ocasió'. Si dic “ja estic altra volta en l’hospital” vull dir “ja estic de nou en l’hospital”, però si dic “una altra volta aniré a l’hospital” vull dir “en una altra ocasió aniré a l’hospital”.

Com que en castellà no hi ha eixa diferència i usa “otra vez” en els dos casos, els catalanoparlants, per desgràcia, tenim la tendència, cada volta més, a usar únicament i exclusivament la locució “una altra volta”. Això és un castellanisme empobridor, innecessari i molt lamentable. Hem d’esforçar-nos a usar les expressions “altra volta” i “una altra volta” quan corresponga.

Guia de carrers de Catalunya