dimarts, 12 d’agost del 2008

Jornades d'Expressió Visual i Plàstica

Pàgines de les Jornades d'Expressió Visual i Plàstica que recullen tallers, exposicions i resum de conferències.
CRP L'Anoia.

http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8903082/jorplas/

Taller de creació sonora

Crèdit variable de reforç o ampliació que té com a objectiu desenvolupar la creativitat a través del llenguatge musical com a eina expressiva.

Prismes rectes

http://www.genmagic.org/mates1/prisr1c.swf

Gaudí i la tecnologia

Una activitat per al batxillerat tecnològic. Un treball sobre l'anàlisi de formes naturals, la geometria de l'espai i l'experimentació amb la tercera dimensió.