dilluns, 21 de gener del 2008

Portalig (Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona)

Espai creat per a informar, debatre, intercanviar opinions i difondre recerques al voltant del plurilingüisme en el món educatiu. Inclou la revista-forum sobre plurilingüisme i educació Eduling, de periodicitat semestral.

Manuel Sanchis Guarner, un humanista valencià del segle XX

http://www.uv.es/cultura/v/docs/expsanchisguarner.htm

Manuel Sanchis Guarner

http://www.escriptors.cat/autors/sanchisguarnerm/index.html

Nabí (Josep Carner)

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/4045/tx-nabi.html