dilluns, 24 de desembre de 2007

Guia de conversa rus-valencià

http://www.edu.gva.es/polin/docs/polin_docs/guia_rus.pdf